Velkommen

Tøndervej 45, 6330 Padborg


   

Indkaldelse til Generalforsamling


i Vesterbæk Moto Cross Club


onsdag d.22. februar 2017


Kl.19.00 i klubhuset (husk en varm sweater)


 


1. Valg af dirigent og protokolfører


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4. Fastsættelse af næste års kontingent


5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsens forslag: Vedtægts ændringer.


6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)Tina, Paul-Thomas og Rikke.


7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)


8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter


9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant


10. Eventuelt


 


Indkomne forslag skal være formand Tina Rossen Jacobsen, Frueløkke 382, 6200 Åbenrå   / mail. Vmc6330@gmail.com i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Du har stemmeret på generalforsamlingen, når du har betalt sit medlemskab
Pbv.


Tina Rossen JacobsenD.22.01.2017


     

-------

Du har mulighed for at med

Mobilepay nr.4038 8889

i klubben.

            

     


----------

Kommende løb i VMC  2017

D.18. marts 2017 vinterturnering syd 2.afd.

D. 8. april 2017 micro / Pitbike

D.2. september 2017 Sønderjysk terræn cross ---------------------------------


Husk ingen kørsel p å banen, før ud har været inde i klubhus og skrevet dig ind i træningsbog
Husk ingen træning uden et gyldig LICENS