Velkommen

Tøndervej 45, 6330 Padborg      

Indkaldelse til Generalforsamling

i Vesterbæk Moto Cross Club

onsdag d.31. januar 2018

Kl.19.00 i klubhuset (husk en varm sweater, daglig tøj)

 

 

 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år).

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år) (Birgitte, Rene, Jette).

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Kenn og Claus).

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant(Tina P., John og Betina).

10. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formand Tina Rossen Jacobsen, Frueløkke 382, 6200 Åbenrå  / mail. Vmc6330@gmail.com i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Du har stemmeret på generalforsamlingen, når du har betalt sit medlemskab.

 

 

 

 

Pbv.

Tina Rossen Jacobsen

 

D.12.01.2018.

 


   

-------

Du har mulighed for at med

Mobilepay nr.83256

i klubben.

            

     


----------

Kommende løb i VMC  2017

D.18. marts 2017 vinterturnering syd 2.afd.

D. 8. april 2017 micro / Pitbike

D.2. september 2017 Sønderjysk terræn cross ---------------------------------


Husk ingen kørsel p å banen, før ud har været inde i klubhus og skrevet dig ind i træningsbog
Husk ingen træning uden et gyldig LICENS